Sovyet Tehdidinin Gölgesinde Türk Dış Politikası Kuzey Afrika Örneği- Numan Hazar

April 2nd, 2018 | by admin
Sovyet Tehdidinin Gölgesinde Türk Dış Politikası Kuzey Afrika Örneği- Numan Hazar
Publications
0

 

son

İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında vuku bulan iki temel gelişme üzerinde  ileri sürülen iddialar Türk Kamuoyunda hala tartışılmaktadır. ” Sovyetler Birliği İkinci Dünya Savaşı ertesinde Türkiye’den toprak ve Boğazlarda üs talebinde bulunmış mudur?” ” Cezayir’in bağımsızlık savaşında Türkiye Fransa’dan yana mı tutum takınmıştır.” E. Büyükelçi Numar Hazar, bu kitapta bu iki konuyu Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde yaptığı titiz incelemelerden sonra ulaştığı bilgilere dayanarak aydınlatmaktadır.

Seyfi Taşhan

Dış Politika Ensititüsü Başkanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*