doğaçhan dağı

NATO’nun Libya müdahalesinin onuncu yılında Koruma Sorumluluğu Doktrini

Doğaçhan Dağı Soğuk savaşın sona erdiği 1990lı yıllarda uluslararası kamuoyunun en önemli gündemlerinden biri “insani müdahale” meselesiydi. Hem Sovyetler Birliğinin dağılması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki kördüğümü çözmüş hem de uluslararası dengelerdeki ani değişimin etkisi ile dünyanın farklı noktalarında kanlı iç savaşlar patlak vermişti. Özellikle Ruanda (1994) ve Srebrenitsa’da (1995) işlenen insanlığa karşı suçlar uluslararası hukukun