Projects

Shape Image One

Üniversitelerde Güvenlik Çalışmaları Alanında Araştırma ve Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

DUYURULAR


Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları Okulu

26-30 Ekim 2022

(Bodrum)

(Security and Terrorism Studies School)

“Üniversitelerde Güvenlik Çalışmaları Alanında Araştırma ve Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarında lisans ve lisansüstü öğrenimlerine devam eden öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenlenecektir. Güvenlik ve terörizm alanlarına ilgi duyan ve bu konularda akademik çalışma yürüten veya çalışma yapmayı amaçlayan öğrencilere yönelik olarak Bodrum’da düzenlenecek program, beş gün boyunca yüz yüze gerçekleştirilecek biçimde tasarlanmıştır. Bu çerçevede seçilecek 30 tam burslu öğrencinin, ulaşım, konaklama, iaşe ve eğitim masrafları düzenleyiciler tarafından karşılanacaktır.

Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları Okulu kapsamında, konunun yerli ve uluslararası uzmanları katılımcı öğrencilere güvenlik ve terörizm odaklı güncel kavramsal tartışmalar, güvenlik kuramları, güvenlik alanındaki tehdit ve uygulamalar, saha tecrübeleri paylaşımı ve vaka tahlillerini içerecek bir eğitim programı sunacaktır. Eğitim programı neticesinde katılımcıların güvenlik ve terörizm konularındaki bilgilerini derinleştirmeleri ve bu sayede üniversitelerde güvenlik ve terörizm alanındaki öğrenimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.


Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları Okulu

26-30 Ekim 2022

(Bodrum)

(Security and Terrorism Studies School)

“Üniversitelerde Güvenlik Çalışmaları Alanında Araştırma ve Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarında lisans ve lisansüstü öğrenimlerine devam eden öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenlenecektir. Güvenlik ve terörizm alanlarına ilgi duyan ve bu konularda akademik çalışma yürüten veya çalışma yapmayı amaçlayan öğrencilere yönelik olarak Bodrum’da düzenlenecek program, beş gün boyunca yüz yüze gerçekleştirilecek biçimde tasarlanmıştır. Bu çerçevede seçilecek 30 tam burslu öğrencinin, ulaşım, konaklama, iaşe ve eğitim masrafları düzenleyiciler tarafından karşılanacaktır.

Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları Okulu kapsamında, konunun yerli ve uluslararası uzmanları katılımcı öğrencilere güvenlik ve terörizm odaklı güncel kavramsal tartışmalar, güvenlik kuramları, güvenlik alanındaki tehdit ve uygulamalar, saha tecrübeleri paylaşımı ve vaka tahlillerini içerecek bir eğitim programı sunacaktır. Eğitim programı neticesinde katılımcıların güvenlik ve terörizm konularındaki bilgilerini derinleştirmeleri ve bu sayede üniversitelerde güvenlik ve terörizm alanındaki öğrenimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları Okulu programına katılmak isteyen üniversite öğrencilerinin akademik öz geçmişleri, dil yetkinlikleri, konuya ilgilerini belirttikleri niyet mektubu ve kendilerine akademik referans olacak kişilere dair bilgileri içeren çevrimiçi formu (BAŞVURU FORMU) 28 Eylül 2022 tarihine kadar doldurarak başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ders programı ve eğitim verecek uzmanlara dair detaylı bilgiler başvuru sonuçlarıyla birlikte açıklanacaktır. Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları Okulu programına katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi sonlandıktan sonra gerekli seyahat ve konaklama planlaması düzenleyicilerce yapılacaktır.

*** 


Erken Kariyer Araştırma ve Eğitim Atölye Çalışması

(Emerging Scholars Research Development Workshops)

Üniversitelerde Güvenlik Çalışmaları Alanında Araştırma ve Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi projesi kapsamında, Güvenlik çalışmaları ve terörizm alanlarında çalışan, erken kariyer dönemindeki doktorasını yeni almış veya tez aşamasındaki genç akademisyenlere yönelik, 8 hafta sürecek çevrimiçi atölye çalışmaları düzenlenecektir.

Bu süre boyunca alanda saygın akademisyen ve uzmanların desteğiyle düzenlenecek atölye çalışmaları sayesinde, katılımcıların araştırma yöntemleri, güvenlik ve/veya terörizmin kavramsallaştırılması, araştırma projeleri hazırlama, yönetme ve sonlandırma, uluslararası yayın yapma imkân ve yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede, güvenlik ve/veya terörizm alanında çalışan genç akademisyenler arasında kariyerlerinin ileri aşamalarında da devam edecek bir etkileşim başlatmak mümkün olacaktır.

Ekim-Kasım 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak yürütülecek atölye çalışmaları serisinin program içeriği ve program detayları başvuru sonuçlarıyla birlikte açıklanacaktır. Atölye çalışmalarının dili ilgili hafta için davet edilen uzmana bağlı olarak Türkçe veya İngilizce olacaktır.

Programa katılmak isteyen genç akademisyenlerin, akademik özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını 16 Eylül 2022 tarihine kadar project.ucga@gmail.com eposta adresine iletmeleri gerekmektedir.

*** 

HAKKINDA

“Üniversitelerde Güvenlik Çalışmaları Alanında Araştırma ve Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı beş ay sürecek bu proje TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Uluslararası Çalışmalar ve Güvenlik Araştırmaları Derneği (UÇGA) katkıları ve ABD Ankara Büyükelçiliği desteği ile Dış Politika Enstitüsü (DPE) tarafından yürütülmektedir.

Genel olarak güvenlik çalışmaları ve özelde terör çalışmaları ile ilgili araştırma merkezleri, lisansüstü programlar ve yayın organları Türkiye’de ancak son dönemde öne çıkmıştır. Bu süre zarfında alanda yapılan akademik yayınların ve lisansüstü tezlerin hacmi giderek artmaktadır. Ayrı bir disiplin olarak terörizm çalışmalarının gelişimi kurumsal ve bireysel kapasitedeki eksikliklerden kaynaklı çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Bunlar arasında (i) alan uzmanlığının eksikliği, (ii) mevcut araştırmacıların zayıf terminolojik ve kavramsal temelleri, (iii) yöntem eğitimi ve saha çalışmalarının finansmanından kaynaklı sorunlar dahil olmak üzere genç araştırmacılar için sınırlı eğitim-araştırma fırsatları, (iv) veri ve kaynaklara erişimde zorluklar sayılabilir.

Yürütülecek bu proje ile, yukarıda belirtilen eksiklik ve zorlukları azaltmak ve güvenlik ve terörizm çalışmalarında daha iyi bir eğitim ve araştırma altyapısının oluşmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bu bakış açısıyla proje, Türkiye’deki güvenlik ve terör çalışmalarındaki eğitim ve araştırma açısından bazı eksiklikleri gidererek, Türkiye’nin terörle mücadele çabalarına katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için, aşağıdaki proje etkinlikleri yoluyla, terörizm ve güvenlik çalışmaları alanında araştırma ve eğitim kapasitesini güçlendirmek hedeflenmektedir:

  • Erken Kariyer Araştırma ve Eğitim Atölye Çalışması
  • Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları Müfredat ve İzlence Geliştirme
  • Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları Müfredat Geliştirme Çalıştayı
  • Güvenlik ve Terörizm Çalışmaları Okulu 

***

PROJE TAKIMI

Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya
Prof. Dr. Şaban Kardaş
Bedi Çelik

***

“Üniversitelerde Güvenlik Çalışmaları Alanında Araştırma ve Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı proje, ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir. Bu proje kapsamında yapılan faaliyetler ve üretilen içerikler ABD Hükümetinin, DPE’nin, UÇGA’nın ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

Bu proje kapsamında açıklanan görüş ve bilgiler “Üniversitelerde Güvenlik Çalışmaları Alanında Araştırma ve Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi” proje ekibinin sorumluluğundadır.

usm-türkiye-seal