Sovyet Tehdidinin Gölgesinde Türk Dış Politikası Kuzey Afrika Örneği- Numan Hazar

  İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında vuku bulan iki temel gelişme üzerinde  ileri sürülen iddialar Türk Kamuoyunda hala tartışılmaktadır. ” Sovyetler Birliği İkinci Dünya Savaşı ertesinde Türkiye’den toprak ve Boğazlarda üs talebinde bulunmuş mudur?” ” Cezayir’in bağımsızlık savaşında Türkiye Fransa’dan yana mı tutum takınmıştır.” E. Büyükelçi Numar Hazar, bu […]